Téma mých písní

Postava zpěvačky v mých písních představuje typ dnešní miléniánské ženy. Žije v současném světě, který ztrácí hranice – ve světě, kde se čím dál hůř orientuje v tom, co je pravda a lež, dobro a zlo, kde se vytrácí pojem Bůh a tradiční hodnoty. Postava prožívá osobní a partnerské krize, při nichž poznává svou sebehodnotu. Je to osobnost prožívající své emoce velmi intenzivně a velmi silně touží po nalezení "pravé" lásky. Na cestě svého sebepoznání naráží na spoustu překážek a pokušení v podobě honby za rychlým štěstím, povrchnosti, vzrůstajícího egoismu a sexuální lehkovážnosti. Je to postava hledající se – svou hodnotu a hranice skrze četná zklamání.